Přijmeme zaměstnance na pozici SAMOSTATNÝ ZOOTECHNIK

Rozumíte zvířatům? Hledáme schopného zootechnika, který se bude starat převážně o naše kravičky.