O nás

Společnost DS Agro Libštát s.r.o. byla založena na podzim roku 2009. Vznikla jako nástupnická organizace společnosti ADV Libštát a.s. Partnery v nové firmě se staly dva subjekty, a to zmíněné ADV a pan Josef Chuchlík (od roku 2014 spol. DS Holding a.s.).

Cílem společnosti bylo od samého počátku zachování intenzivní zemědělské prvovýroby, rostlinné i živočišné, s důrazem na zvýšení efektivity hospodaření, produktivity práce a v neposlední řadě také s ohledem na zachování pracovních míst v regionu s dlouholetou tradicí zemědělského hospodaření. Cestou k naplnění těchto cílů se stala výrazná reorganizace fungování podniku, zvýšená míra specializace zejména rostlinné výroby a především rozhodnutí o vybudování bioplynové stanice (BPS). Za tím účelem byla v červnu 2010 založena sesterská společnost DS Agro Energie s.r.o., která se stala investorem a provozovatelem BPS.

DS Agro Libštát s.r.o. hospodaří v jihovýchodní části okresu Semily v podhůří Krkonoš převážně na území obcí Libštát, Bělá, Svojek a Tample. Výměra obhospodařované plochy činí v  současné době cca 882 ha.

Společnost provozuje středisko živočišné výroby s produkcí mléka ve Svojku, pastevní areál pro masný skot v Tampli a odchovnu mladého dobytka v Bělé. V Bělé je ve dvou halách realizován také výkrm brojlerových kuřat.