Výkrm kuřat

Historie

Počátek výkrmu kuřat v Bělé spadá do poloviny 70. let 20. století, tehdy ještě pod hlavičkou bývalého JZD Družba. V té době byla postavena první výkrmová hala o kapacitě 20 000 ks kuřat. O několik let později následovala hala druhá o stejné kapacitě.

Koncem 90. let 20. století a v několika následujících letech proběhla modernizace technologií krmení, napájení a vytápění (v té době již pod hlavičkou ADV Libštát). Ta postupně umožnila navýšení kapacity odchovávaných kuřat na obou halách na současných 2 x 28 350 ks.

Současnost

Z důvodu navýšení kapacity produkčních hal se na provoz začala vztahovat ustanovení zákona o integrované prevenci. Provozovatel, kterým je od roku 2010 naše společnost DS Agro Libštát s.r.o., tedy musel požádat Krajský úřad Libereckého kraje o vydání integrovaného povolení. Zpracování a posouzení žádosti je komplexní a časově náročná práce, která byla završena vydáním integrovaného povolení v květnu 2011. Plnění podmínek integrovaného povolení je pravidelně kontrolováno, čímž je zajištěno, že zařízení je provozováno v souladu s nejpřísnějšími zásadami ochrany životního prostředí.

Výkrm kuřat na středisku Bělá v současné době tedy stále probíhá ve dvou halách, které jsou vybaveny moderními technologiemi napájení, krmení i řízenou klimatizací haly. Modernizace je uskutečňována po etapách a dílčí práce dosud probíhají. Systém je sladěn prostřednictvím mikropočítače. Včasná informovanost obsluhy o vzniklé poruše v některé s uvedených zásadních oblastí - tedy voda, krmivo, teplota - je zajištěno GSM zabezpečovacím zařízením, které do mobilních telefonů obsluhy zasílá výstražné SMS zprávy.

Provoz má celkovou kapacitu 56 700 ks jednodenních kuřat. Toto množství výkrmové drůbeže představuje cca 100 t drůbežího masa na konci 35 denního zástavu. Během roku lze uskutečnit 7 zástavů.

Z hlediska životního prostředí, energetické náročnosti výroby i z hlediska ekonomické efektivity je zajímavé propojení výkrmových hal s bioplynovou stanicí. Haly využívají část odpadního tepla s bioplynové stanice k vytvoření optimálních životních podmínek zejména pro počátek zástavu, který je energeticky velmi náročný. Druhým zajímavým prvkem spojení těchto dvou  činností je aplikace separátu z bioplynové stanice jako materiálu pro podestýlání kuřatům. Nesporně i zde dochází k snížení nákladů na výkrm.

V roce 2013 jsme uskutečnili dlouho plánovanou výměnu sil na krmiva. Nesporným kladem této investice je zvýšení úrovně zoohygieny v oblasti krmiv a tím i stabilizace podmínek chovu pro výkrm kuřat.

Tato součást živočišné výroby vykazuje dlouhodobě velmi dobré výsledky ve výrobních i ekonomických parametrech.