Živočišná výroba

Chov skotu v Podkrkonoší je důležitým prvkem péče o krajinu. Podíl trvalých travních porostů jako základny pro výrobu krmiva, případně pastvu, tvoří v podmínkách naší společnosti zhruba polovinu z celkové výměry obhospodařované půdy. Skot nám zabezpečuje vedle produkce masa a mléka také  výrobu organického hnojiva pro udržení kvality půdy. Kultivace krajiny bez tohoto základního odvětví  živočišné výroby není  možná.

Tradiční je v našich podmínkách chov červenostrakatého skotu. Naše stádo produkčních dojnic soustředíme od září 2016 pouze do střediska ve Svojku (kravín v Libštátě není pro potřeby DS Agro Libštát nadále využíván). Vzhledem k tomu, že máme uzavřený obrat stáda, zabýváme se odchovem vlastních telat a mladého dobytka (teletník v Bělé).

Doplňkem je chov menšího stáda se zaměřením na produkci masa (skot bez tržní produkce). Pro tuto specializaci jsme našli prostor na pastevním areálu v Tampli. I v této oblasti je však prostor pro další rozvoj.

Jsme přesvědčeni, že i přes nepříznivé vnější podmínky pro chov skotu z hlediska ekonomiky, tuto základní a důležitou činnost v naší krajině udržíme. Díky neustálé snaze o zkvalitňování, nejenom ustájení, ale i stáda po stránce zdravotní i genofondu, budeme konkurence schopnými a tedy úspěšnými chovateli a producenty suroviny pro výrobu našich českých potravin.